Attendere Prego ...

Bavari

Bavari

0 - 0

30/12/1899 00:00

Bavari

Crocefieschi

Bavari: :
Crocefieschi: :
Bavari
Bavari

0 - 0

1899-12-30T00:00:00.000Z

Bavari
Crocefieschi

Bavari:
Crocefieschi:

Cornigliano

Cornigliano

0 - 0

30/12/1899 00:00

Cornigliano

Begato

Cornigliano: :
Begato: :
Cornigliano
Cornigliano

0 - 0

1899-12-30T00:00:00.000Z

Cornigliano
Begato

Cornigliano:
Begato:

Davagna SCL

Davagna SCL

0 - 0

30/12/1899 00:00

Davagna SCL

Voltri 87

Davagna SCL: :
Voltri 87: :
Davagna SCL
Davagna SCL

0 - 0

1899-12-30T00:00:00.000Z

Davagna SCL
Voltri 87

Davagna SCL:
Voltri 87:

Lido Square FBC

Lido Square FBC

0 - 0

30/12/1899 00:00

Lido Square FBC

Borgo Incrociati

Lido Square FBC: :
Borgo Incrociati: :
Lido Square FBC
Lido Square FBC

0 - 0

1899-12-30T00:00:00.000Z

Lido Square FBC
Borgo Incrociati

Lido Square FBC:
Borgo Incrociati:

Montoggio

Montoggio

0 - 0

30/12/1899 00:00

Montoggio

Apparizione

Montoggio: :
Apparizione: :
Montoggio
Montoggio

0 - 0

1899-12-30T00:00:00.000Z

Montoggio
Apparizione

Montoggio:
Apparizione:

Pieve Ligure

Pieve Ligure

0 - 0

30/12/1899 00:00

Pieve Ligure

Atletico Genova

Pieve Ligure: :
Atletico Genova: :
Pieve Ligure
Pieve Ligure

0 - 0

1899-12-30T00:00:00.000Z

Pieve Ligure
Atletico Genova

Pieve Ligure:
Atletico Genova:

Vecchio Castagna

Vecchio Castagna

0 - 0

30/12/1899 00:00

Vecchio Castagna

Ravecca

Vecchio Castagna: :
Ravecca : :
Vecchio Castagna
Vecchio Castagna

0 - 0

1899-12-30T00:00:00.000Z

Vecchio Castagna
Ravecca

Vecchio Castagna:
Ravecca :